Kancelaria
Radcy Prawnego

Elżbieta Jabłońska

Kancelaria świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom zarówno w ramach stałej obsługi prawnej jak i jednorazowych zleceń.

Usługi

Usługi
Kancelarii

W ramach świadczenia pomocy prawnej, Kancelaria realizuje następujące usługi

01.

Udzielanie konsultacji i porad prawnych

02.

Sporządzanie opinii oraz analiz prawnych

03.

Przygotowanie projektów pism sądowych i pozasądowych

04.

Sporządzanie umów i wniosków oraz innych dokumentów

05.

Udział w negocjacjach

06.

Reprezentacja przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami

Wynagrodzenie

Przejrzyste Zasady współpracy

Sposób ustalenia wynagrodzenia uzależniony jest od rodzaju oraz charakteru zleconej sprawy i może być oparty na stawce godzinowej lub określony jako stała kwota /ryczałt/. Wysokość stawki danego zlecenia zależy od stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy.

Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone na podstawie zleceń jednorazowych ustalane jest w umowie z Klientem z uwzględnieniem nakładu pracy oraz stawek za czynności radcy prawnego wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 r., Nr 163, poz. 1349, ze zm.). Umowa może obejmować dodatkowe honorarium z tytułu pomyślnego wyniku sprawy. Rozliczenia w przypadku stałej współpracy z przedsiębiorcą dokonywane są w formie stałego miesięcznego ryczałtu ustalonego odpowiednio do czasu świadczenia usług w skali miesiąca, określonego w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu

W celu umówienia się na spotkanie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z uwagi na brak ustalonych stałych godzin przyjmowania Klientów w siedzibie Kancelarii.

Radca Prawny

Elżbieta
Jabłońska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu -tytuł magistra prawa.

Wpis na listę radców prawnych OIRP w Bydgoszczy na podstawie uchwały Nr 4/29.06.01 pod nr 736 – w 2001 r.